Equipo directivo

 • Director: 
  • Genaro García Díaz
 • Vicedirector:
  • Antonio Sánchez Lorenzo
 • Secretaria: 
  • María José López Roque
 • Xefe de Estudos:
  • Basilio Castiñeira Abelenda
 • Xefe de residencia e administrador: 
  • Francisco Javier Arroyo Barreñada