Actividades do centro

MODIFICACIÓNS DAS PROGRAMACIÓNS

2019-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novas

VÍDEO DO XXIII CERTAME DE TEATRO ESCOLAR E AFECCIONADO DA DEPUTACIÓN DA CORUÑA

O Certame de Teatro Escolar e Afeccionado da Deputación da Coruña na súa XXIII edición, tiña contemplada na súa programación dar acollida a 105 obras de teatro representadas por diversos grupos, [...]

ABERTO PRAZO DE SOLICITUDE DE RESIDENCIA OU MEDIA PENSIÓN CURSO 2020-2021

Aberto provisionalmente o prazo de solicitude de servizos na Residencia IES Calvo Sotelo.

MATRÍCULA DE ALUMNADO DE 2º CURSO DE CICLO FORMATIVO PROFESIONAL. CURSO 2020-2021

Venres, 26 de xuño de 2020
O alumnado do IES Calvo Sotelo que promociona de 1º a 2º curso dun ciclo de grao medio ou superior, así como o alumnado que ten que repetir 2º curso ou que queira facer as FCT no período out-dec neste centro e o alumnado que [...]

MATRÍCULA CURSO 2020-2021 PARA ALUMNADO QUE REPITE 1º CURSO CF

Venres, 26 de xuño de 2020
O alumnado matriculado neste centro de ensino nalgún dos ciclos formativos de grao medio ou superior que non  superou o 1º curso e queira volver matricularse no IES Calvo Sotelo deberá facer previamente unha reserva de praza para [...]

INSTRUCIÓNS ALUMNADO QUE TITULOU EN FPB E QUEIRA SOLICITAR PRAZA NUN CICLO FORMATIVO

Venres, 26 de xuño de 2020
O alumnado da FP Básica do IES Calvo Sotelo que titulou nalgún dos ciclos formativos impartidos no centro e desexa matricularse  para o curso 2020-2021 nun ciclo formativo de grao medio DEBERÁ presentar  [...]

CALENDARIO ESCOLAR 2019-2020

HORARIO CURSO  2019-2020

LIBROS E MATERIAL ESCOLAR

 

 

 

 

OFERTA EDUCATIVA

 

ARTES GRÁFICAS

 

ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA

 

FABRICACIÓN MECÁNICA

 

MADEIRA E MOBLE